Yksityisyyden suoja

Käytämme henkilötietojasi tietosuojamenettelyssä säädellyllä tavalla. Keräämme henkilötietoja vain kun se on tarpeellista, ja keräämme vain tietoja, joita tarvitsemme liiketoimissa kanssasi.
Antamiasi tietoja käytetään ainoastaan tekemäsi tilauksen toimittamiseen.